Trải nghiệm LMHT: Tốc Chiến bằng smartphone

Theo thông tin mới nhất từ nhà phát hành LMHT: Tốc Chiến, vào ngày 6/6 tới đây, trò chơi sẽ tiến hành Alpha Test và phải giới hạn tại hai quốc gia là Philippines và Brasil. Đợt thử nghiệm này sẽ kéo dài trong 2 tuần và chỉ cho phép một lượng ít người chơi …